Prekių katalogas

Sotralents nuotekų valymo sistema individualiam namui

Sotralents nuotekų valymo sistema individualiam namui

Kiekviena individualaus namo nuotekų valymo sistema susideda iš dviejų pagrindinių dalių: pradinio valymo be deguonies (Epurbloc + galimas riebalų separatorius) ir pagrindinio valymo deguonimi (sugeriantis drenažas, sudėtingesnėmis sąlygomis smėlio filtras, filtravimo pylimas arba biologinis sluoksnis su nuotekų cirkuliacija). Valymo deguonimi efektas didele dalimi priklauso nuo panaudoto sėsdintuvo kokybės ir formos.

Epurbloc yra pagamintas iš didžiausio tankumo PEHD, formuotas moderniu pūtimo būdu, yra pailgos formos, dalinai padalintas į kameras, turi puikų integruotą valymo filtrą ir daugelį kitų privalomų garantuojančių ilgametį visos sistemos naudojimą be avarijų. Jo konstrukcija ir medžiaga užtikrina atsparumą grunto spaudimui, korozijai ir užšalimui.

Montavimo parengimas

Prieš kiekvieną nuotekų valymo sistemos montavimą reikia:

Savo sklype ištirti vandens-grunto sąlygas;
Tuo atveju, jei yra vykdoma ūkinė veikla ar vanduo nuvedamas į paviršinį vandens šaltinį, išstudijuoti vandens nuotekų problemą reglamentuojančius teisės aktus.
Prieš statybos darbus pranešti atitinkamai vietinei savivaldos įstaigai (savivaldybei ar seniūnijai);
Įgalioto Sotralentz partnerio pagalba bus būtina kiekviename iš šių etapų.
Įrenginių vieta sklype

Epurbloc turi būti montuojamas kuo arčiau kanalizacinės vamzdžio angos prie pastato (maks. 5 m). Reikia išsaugoti šiuos minimalius atstumus:

Vandens šaltinis Sklypo riba Medžiai ir dideli krūmai Automobilių stovėjimo aikštelė ir pravažiavimas

 * rekomenduojama Sotralentz.

Kiti reikalavimai

Tarp sugeriančio drenažo ir gruntinių vandenų lygio (metinio aukščio) turi būti išlaikytas mažiausiai 150 cm atstumas.
Siekiant užtikrinti sąlygas deguoniui, drenažas negali būti patalpintas per giliai, o visa sistema turi būti aprūpinta atitinkamai "žema" ir "aukšta" ventiliacijos sistema.
Epurbloc turi būti įkastas negiliai (daugiausiai 40 cm nuo žemės paviršiaus).
Sistema negali būti montuojama periodiškai apsemiamose teritorijose.
Reikia užtikrinti, kad paviršiniai vandenys nutekėtų kryptimi nuo įrenginių (teritorijos niveliacija). Nuotekų sistemos montavimą rekomenduojame atlikti (ar prižiūrėti) įgaliotam Sotralentz partneriui.
Valymo įrengimo eksploatacija:

Valymo įrengimas Sotralentz nereikalauja daug priežiūros darbų. Tačiau minimaliai priežiūra yra būtina tinkamam sistemos funkcionavimui. Detalesnę informaciją rasite valymo įrengimo "Naudotojo vadove".
Sotralentz partneris serviso paslaugoms ir valymo įrengimui suteikia garantiją su sąlyga, kad jie bus tinkamai sumontuoti ir naudojami. Už tinkamą visos sistemos funkcionavimą atsako montuotojas ir projektuotojas.
Atminkite, kad tik aukščiausia kokybė kartu su projektuotojo ir montuotojo kompetencija garantuos tinkamą ilgametį nuotekų sistemos darbą. Individualaus namo nuotekų valymo sistemos avarija, kurią sukėlė bloga įrenginių kokybė ar netinkamas sistemos tipo ar dydžio parinkimas vietinėms vandens-grunto sąlygoms, kainuos keletą tūkstančių litų.

Nuotekų valymo įrenginio Epurbloc montavimo schema: