Prekių katalogas

PressurePro alyvos ir riebalų tirpiklis Kärcher Extra RM 31, 2,5 l

 • PressurePro alyvos ir riebalų tirpiklis Kärcher Extra RM 31, 2,5 l

  Kodas: 6.295-584.0
  Lizingo skaičiuoklės
  • sbl
  • ml
  Gamintojas
  Išsiuntimas
  2-3 d. d. (jeigu nėra sandėlyje, 3-4 sav.)
  Informacija
  +370 685 22119
  Paskirtis
  Riebalams
  Kärcher serija
  HDS
  Kärcher priedai
  Plovikliai
 • PressurePro alyvos ir riebalų tirpiklis Kärcher Extra RM 31, 2,5 l

  Mūsų PressurePro alyvos ir riebalų valiklis Extra RM 31 tikrai pateisina savo pavadinimą ir, atrodo, be jokių pastangų ištirpdo net sunkiausiai pašalinamus alyvos, riebalų, dervos, suodžių ir dūmų dervos nešvarumus. Labai koncentruota, ekonomiška aukštu slėgiu skirta valyti valymo priemonė gali būti naudojama visuose temperatūrų diapazonuose: nuo 150°C garų fazėje, ir pasižymi galingu valymo efektu. Kaip giluminis valiklis, tinkantis variklių plovimui ir dalių valymui dirbtuvėse ar žemės ūkio valdose, taip pat daro įspūdį kitose srityse, pavyzdžiui, valant fasadus, kai pašalinami nešvarumai, atsiradęs dėl išmetamų teršalų, paukščių išmatų ar vabzdžių likučių, taip pat gali būti naudojamas bako vidaus valymas maisto pramonėje. PressurePro alyvos ir riebalų valiklis Extra RM 31 yra be silikono, greitai atskiria aliejų ir vandenį alyvos separatoriuje ir palieka maloniai gaivų kvapą.

  Techniniai duomenys:

  • Pakuotės dydis: 2,5 l
  • Pakuotės vienetas: 4 vnt.
  • pH: 13
  • Svoris su pakuote: 3,1 kg

  Produktas:

  • Efektyvi valymo priemonė naudojimui su aukštu slėgiu.
  • Veiksmingai pašalina alyvą, riebalus, degutą, suodžius ir dūmų nuosėdas.
  • Efektyviai veikia įvairioje temperatūroje.
  • Malonus, gaivus aromatas.
  • Nėra fosfatų.
  • Be silikono.
  • Suyrančios paviršiaus aktyvios medžiagos pagal EEC 648/2004.
  • Padeda greitai ir lengvai atskirti tepalą/vandenį valymo įrenginiuose.
  • Be nitrilotriaceto rūgšties (NTA).

  Įspėjimai ir saugumo rekomendacijos pagal EB direktyvas:

  • Pavojinga
  • H290 Gali ėsdinti metalus.
  • P305 + P351 + P338 PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.
  • H314 Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis.
  • P280 Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones.
  • P310 Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ / kreiptis į gydytoją.
  • P303 + P361 + P353 PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų): nedelsiant nuvilkti visus užterštus drabužius. Odą nuplauti vandeniu [arba čiurkšle].
  • P405 Laikyti užrakintą.
  • P501a Turinį/talpą išpilti (išmesti) - šalinti pagal vietines / regionines / nacionalines / tarptautines taisykles.

  Suderinami įrenginiai:

  • HDS 10/20-4 M
  • HDS 10/20-4 MX
  • HDS 1000 Be
  • HDS 1000 DE
  • HDS 1000 De Weed
  • HDS 12/14-4 ST
  • HDS 12/14-4 ST Gas
  • HDS 12/14-4 ST Gas LPG
  • HDS 12/18-4 S
  • HDS 12/18-4 SX
  • HDS 13/20-4 S
  • HDS 13/20-4 SX
  • HDS 17/20 De Tr1
  • HDS 2000 SUPER
  • HDS 5/11 U
  • HDS 5/11 UX
  • HDS 5/13 U
  • HDS 5/13 UX
  • HDS 5/15 U
  • HDS 5/15 UX
  • HDS 6/14 C
  • HDS 6/14 CX
  • HDS 6/14-4 C
  • HDS 6/14-4 CX
  • HDS 7/16 C
  • HDS 7/16 CX
  • HDS 8/17 C
  • HDS 8/17 CX
  • HDS 8/18-4 C
  • HDS 8/18-4 CX
  • HDS 8/18-4 M
  • HDS 8/18-4 MX
  • HDS 8/20 D
  • HDS 8/20 G
  • HDS 9/14-4 ST
  • HDS 9/16-4 ST Gas
  • HDS 9/18-4 M
  • HDS 9/18-4 MX
  • HDS-E 8/16-4 M 12 kW
  • HDS-E 8/16-4 M 24 kW
  • HDS-E 8/16-4 M 36 KW