Prekių katalogas

Lauko trapai

Lauko trapai

HL® Lauko trapai Atviroms terasoms, kiemams, automobilių stovėjimo vietoms

Pagrindinė projektavimo ir montavimo informacija

Principinė informacija projektavimui ir montavimui

Serijos „PERFEKT“ trapai naudojami 2 atvejais: pirma – lietaus ir sniego tirpimo vandens nuvedimui projektuojant ir statant objektus, su didelės apkrovos eksploatacinio ploto stogais (atviros automobilių stovėjimo aikštelės, didelio ploto terasos); antras atvejis – vandens nuvedimui gaisro gesinimo atveju daugiaaukščiuose a/m garažuose, daugiafunkcinių arba aukštybinių pastatų bendro naudojimo vietose, o sumontavus priešgaisrinę movą HL 860, papildomai užtikrina atsparumą ugniai ribojančių statybinių konstrukcijų susikirtimo vietoje EI 120, kas patvirtinta „Techninio reglamento priešgaisrinės apsaugos reikalavimų“ (2008 07 22 Federalinis įstatymas Nr. 123-Φ3) atitikties sertifikatu.

▲ Vandens nuotekų skaičiavimai Priklausomai nuo statybos vietos ir eksploatuojamo stogo nuolydžio reikalingas trapų skaičius nustatomas lygiai taip pat kaip ir įlajų skaičius.

▲ Trapo uždedamasis elementas turi atitikti galutinės dangos paviršiaus lygį. Dažnai pasitaiko atvejų, kai montavimas jau vyksta, o galutinės dangos storis ir tipas dar neaiškūs. Tokiu atveju neįmanoma tiksliai nustatyti trapo komplektacijos. Nurodytu atveju galima sumontuoti trapo korpusą, sujungti jo išleidimą su kanalizacijos sistema. Galutinai nustačius visų dangos sluoksnių storius galima parinkti trapo komplektuojančias dalis ir pradėti jų montavimą.

▲ Apkrovos klasės Parenkant trapą būtina įvertinti jo apkrovą. „PERFEKT“ serijos trapai išlaiko apkrovą nuo 1,5 iki 12,5 tonų. Didelių apkrovų trapams būtina aplink uždedamąjį elementą suformuoti betono klojinį, armuotą konstrukcinio plieno tinklu, užtikrinant uždedamo elemento stabilumą be apkrovos perdavimo į trapo korpusą. Kitos dangos dalys gali būti suformuotos iš betono, asfalto, šaligatvio plytelių ir pan.

▲ Ar galima montuoti trapus asfalto dangoje? Plastikinių uždedamų elementų privalumai: maža masė, lengvas pjovimas ir paprastas montavimas. Vietose, kur klojama aukštos temperatūros asfalto danga, būtina naudoti uždedamus elementus su porėmiu ir ketaus grotelėmis (nepriklausomai nuo trapo apkrovos).

▲ Kvapo uždoris Jei trapas prijungiamas prie lietaus kanalizacijos, apsaugai nuo kvapų jis komplektuojamas neužšąlančiu kvapų uždoriu HL0606.3E (pralaidumas: 4,2÷5,5 l/s); teigiamos temperatūros patalpoms komplektuojama sifonu HL0605.2E (2,1÷2,5 l/s); vandens nuvedimui gesinant gaisrą, jei naudojama „sauso vamzdžio“ sistema t.y. sausas piltuvas - naudojami trapai be sifono ir kvapo uždorio (pralaidumas padidėja iki 15 l/s)

Tinkamo trapo parinkimas

Vandens surinkimo plotas

Vandens nuvedimo įrenginių skaičiavimais nustatoma lietaus vandens debitas (Q, l/s), priklausomai nuo vandens surinkimo ploto, statybos vietos ir stogo nuolydžio kampo pagal LST EN 1253-1:2000 reikalavimus. Nustatant skaičiuojamąjį vandens surinkimo plotą (F, m2 ) būtina papildomai įvertinti 30 % vertikalių stogo konstrukcijų (pvz. parapetų) paviršiaus ploto. Reikiamo įlajų skaičiaus nustatymui, reikalinga visą

Stogo struktūra

Būtinų papildomų elementų parinkimas, tokių kaip uždedami elementai, trapo korpusas su hidroizoliaciniu polimerinio bitumo lakštu, drenažiniiai žiedai ir trapo pašildymo būtinumas nustatomi pagal stogo struktūrą ir / arba technine užduotimi projektavimui

Hidroizoliacijos sujungimas

Trapo ir hidroizoliacijos sluoksnio sujungimo saugumo ir patikimumo užtikrinimui, būtinas jų sujungimas tarpusavyje.

Apkrovos klasė

Kiekvieno tipo trapo apkrova priklauso nuo porėmio ir grotelių medžiagos

Įrengimo variantai: