Prekių katalogas

Žaidimo taisyklės

 • PIRKITE SKALBYKLĘ INTERNETINĖJE PARDUOTUVĖJE MURESTA.LT IR LAIMĖKITE “BRABANTIA” SKALBINIŲ DŽIOVYKLĘ!

  Žaidimas: „Pirkite skalbyklę ir laimėkite “Brabantia” skalbinių džiovyklę“ – komercinis žaidimas (toliau – Žaidimas).

  Žaidimo organizatorius: UAB „Semerita“, įmonės kodas 303175698, buveinė Ukmergės g. 285, LT-06313 Vilnius (toliau – Žaidimo organizatorius).

  Žaidimo laikotarpis: Žaidimas vyksta nuo 2021 m. gruodžio 7 d. iki 2021 m. gruodžio 20 d. (imtinai) (toliau – Žaidimo laikotarpis).

   

  Teisė dalyvauti:

  Žaidime gali dalyvauti visi Lietuvos Respublikos teritorijoje gyvenantys fiziniai asmenys, išskyrus Žaidimo organizatoriaus, Žaidimo partnerio darbuotojus bei jų šeimos narius (tėvai, vaikai, broliai, seserys, sutuoktiniai).
  Žaidimo dalyviai – pirkėjai, kurie Žaidimo laikotarpiu www.muresta.lt el. parduotuvėje įsigijo skalbyklę.

   

  Žaidimo prizas:

  “Brabantia” skalbinių džiovyklė.
  Žaidimo prizas negali būti pakeisti jokiais kitais prizais ir už juos negali būti kompensuojama pinigais.

   

  Žaidimo laimėtojas ir prizo įteikimas

  Žaidimo laimėtojas išaiškinamas atsitiktinės atrankos būdu 2021 m. gruodžio 21 d.
  Apie laimėjimą pranešime ir susisieksime su Žaidimo laimėtoju el. paštu arba telefonu per 7 darbo dienas nuo Žaidimo laimėtojo išrinkimo dienos.
  Jei su Žaidimo laimėtoju neįmanoma susisiekti (jis neatsiliepia į skambučius ar el. laiškus) praėjus 10 darbo dienų nuo laimėtojo informavimo, Žaidimo laimėtojas netenka teisės į prizą.
  Žaidimo prizą Žaidimo laimėtojas turi atsiimti per 60 dienų nuo Žaidimo laimėtojo išrinkimo dienos. Žaidimo prizo atsiėmimo adresas: Muresta salonas, Ukmergės g. 285, Vilnius. Žaidimo prizą Žaidimo laimėtojas atsiima Murestos salono darbo valandomis.
  Laimėtojas atsakingas už teisingos asmeninės informacijos pateikimą, kad prizas būtų įteiktas. Žaidimo organizatorius neatsako už prizo įteikimą netinkamam asmeniui dėl neteisingos informacijos pateikimo.
  Atsiimant Žaidimo prizą Žaidimo laimėtojas ir Žaidimo organizatorius pasirašo prizo priėmimo–perdavimo aktą. Atsiėmęs prizą ir pasirašęs priėmimo–perdavimo aktą, prizo laimėtojas neturi teisės kreiptis į Žaidimo organizatorių ar kitas instancijas su pretenzijomis dėl prizo.
  Žaidimo organizatorius neprisiima atsakomybės dėl bet kokių nuostolių (įskaitant netiesioginius, specialiuosius ar lygiagrečiuosius nuostolius ir prarastą pelną, tačiau tuo neapsiribojant), papildomų išlaidų ar žalos, patirtos (nepriklausomai nuo to, ar jie yra susiję su kokio nors asmens aplaidumu) ryšium su šia akcija, prizo priėmimu arba jo naudojimu, išskyrus atsakomybę, nuo kurios atsiriboti neleidžia teisės aktai.
  Jei nustatoma, kad kurios nors iš šių sąlygų ir nuostatų yra negaliojančios, neteisėtos arba neįgyvendinamos, tai neturės įtakos likusių nuostatų galiojimui visa jų apimtimi.

   

  Kitos sąlygos

  Visi ginčai, kylantys dėl Žaidimo, yra sprendžiami derybų būdu. Jei susitarimo nepavyksta pasiekti derybomis, ginčai yra sprendžiami Lietuvos teisme Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka pagal Žaidimo organizatoriaus buveinės vietą.
  Žaidimo organizatorius turi teisę vienašališkai nutraukti Žaidimą ir panaikinti prizus dėl nenugalimos jėgos aplinkybių (force majeure) iš karto po to, kai dalyviai informuojami apie Žaidimo nutraukimą viešai.
  Žaidimo organizatorius turi teisę be išankstinio įspėjimo keisti ar papildyti šias Žaidimo taisykles, apie tai dalyvius informuodamas puslapyje https://www.muresta.lt
  Žaidimo organizatorius įsipareigoja užtikrinti jam perduotų asmens duomenų saugumą ir neperduoti jų tretiesiems asmenims.
  Visos pretenzijos, susijusios su Žaidimo organizavimu ir (arba) jos vykdymu, turi būti surašytos raštu ir siunčiamos Žaidimo organizatoriui el. pašto adresu info@muresta.lt. Į skundus bus atsakyta ne vėliau kaip per 14 dienų nuo skundo gavimo dienos.