Prekių katalogas

HL® Balkonų ir terasų trapai

HL® Balkonų ir terasų trapai

Lietaus vandens nuvedimas iš balkonų ir terasų atliekamas specialių trapų pagalba. Norint išvengti klaidų, jau projektavimo etape būtina atkreipti dėmesį į keletą svarbių momentų

Pagrindinė projektavimo ir montavimo informacija

Lietaus vandens nuvedimas iš balkonų ir terasų atliekamas specialių trapų pagalba. Norint išvengti klaidų, jau projektavimo etape būtina atkreipti dėmesį į keletą svarbių momentų:


▲Tinkamo trapo parinkimui būtina laiku įvertinti: stogo tipą, stogo dangos sluoksnius, hidroizoliacijos tipą, trapo apkrovą ir vandens nuvedimo vamzdžio medžiagą.

▲Kiekvienam trapui turi būti tiksliai nustatytas vandens surinkimo plotas. Pagrindinis faktorius trapo parinkimui yra skaičiuojamasis lietaus vandens kiekis (Q, l/s) ir jo pralaidumas (l/s).

▲ Norint išvengti vandens nuotėkio hidroizoliacijos sujungimo su trapo flanšu vietoje, ypatingą dėmesį būtina atkreipti pasirinkto trapo ir hidroizoliacijos atitikčiai

▲Atkreipti dėmesį ar balkone arba terasoje yra parapetas. Tokiu atveju vandens pašalinimas labai svarbus. Stiprus lietus arba vandens nuotėkio į trapą blokuotė gali žymiai padidinti apkrovą stogui, net iki jo suirimo. Dėlto, būtina vykdyti reguliarias trapo patikras ir prireikus nuvalyti vandens surinkimo groteles arba lapų gaudykles.

▲ Pagal galiojančius normatyvu, lietaus ir polaidžio vandenys iš balkonų ir terasų turi būti nuvedami tik į lietaus kanalizaciją. Jei vandens nuvedimas galimas tik per mišrią kanalizacijos sistemą, būtina panaudoti trapus su neužšąlančiu kvapų uždorio įtaisu.

Trapo tipo parinkimo tvarka

Parinkimo kriterijus:

Vandens nuvedimo įrenginių skaičiavimai pagrįsti lietaus vandens debeto (Q, l/s) nustatymu, priklausomai nuo vandenį surenkančio paviršiaus ploto, statybos vietos ir stogo nuolydžio, pagal LST EN 12056-3:2002 reikalavimus. Nustatant skaičiuojamąjį vandens surinkimo plotą (F, m2 ) būtina papildomai įvertinti 30 % suminio vertikalių pastato sienų ploto, susiliečiančių su stogo paviršiumi. Minimalaus įlajų skaičiaus nustatymui, reikalinga gautą skaičiuojamąjį vandens debetą padalinti iš stogo įlajos pralaidumo

Stogo struktūra

Būtinų papildomų elementų parinkimas, tokių kaip uždedami paaukštinimo elementai, trapo korpusas su hidroizoliaciniu polimerinio bitumo lakštu, drenažiniai žiedai ir trapo elektrinio šildymo būtinumas nustatomi pagal stogo struktūrą ir / arba projekto technine užduotimi.

Hidroizoliacijos prijungimas

Trapo ir hidroizoliacijos sujungimo patikimumo užtikrinimui, būtinas jų elementų ir medžiagų suderinamumas tarpusavyje. Membraninė hidroizoliacija (iki 2 mm) Suderinamumas su bitumu/membrana Bituminė hidroizoliacija

 

Įrengimo variantai:

Prekes rasite e-parduotuvės skyrelyje "Trapai balkonams ir terasoms".