Prekių katalogas

Atbuliniai vožtuvai

Atbuliniai vožtuvai

Pagrindinė projektavimo ir montavimo informacija

Susidarius teršalų kamščiui išoriniuose kanalizacijos tinkluose, pastato viduje nuotekų lygis gali pakilti iki artimiausio kanalizacijos šulinio lygio (iki grunto lygio). Tokiu atveju, jei rūsiuose arba pusrūsiuose yra sumontuoti santechniniai įrenginiai, tai šios patalpos per juos bus užtvindytos.

▲Kaip apsisaugoti nuo užtvindymo? Kaip tinkamai sumontuoti kanalizacijos sistemą? Pagal normatyvus, o būtent „Sanitariniai prietaisai, kurių kraštai išdėstyti žemiau artimiausio apžiūros šulinio liuko dangčio, turi būti apsaugoti nuo užtvindymo nuotekomis, šulinio perpildymo atveju. Tokiu atveju leidžiama prijungti atitinkamus sanitarinius įrenginius prie atskiros kanalizacijos sistemos (atskirtos nuo aukščiau esančių patalpų kanalizacijos sistemos), įrengiant atskirą išleidimą ir sumontuojant jame automatizuotą blokuotės armatūrą (atbulinį vožtuvą ir pan.) arba automatinį siurbimo įrenginį, valdomąkanalizacijos vamzdyne sumontuoto daviklio signaluarba įmontuotu blokuotės įrenginyje bei avarinio signalo perdavimu į budinčiojo patalpą arba dispečerinį punktą. Kanalizuojamos rūsio patalpos turi būti atskirtos aklinomis kapitalinėmis sienomis nuo maisto produktų ar vertingų daiktų sandėliavimo patalpų“.

▲Ar įrenginio montavimą privalo atlikti profesionalai? Taip! Elektros pavara valdomiems atbuliniams vožtuvams privalomos specialisto paleidimo - derinimo procedūros (garantijų išsaugojimui).

▲ Techninė priežiūra Pagal gamyklos rekomendacijas, kas 6 mėnesiai turi būti atliekami atbulinio vožtuvo funkcionalumo ir hermetiškumo bandymai.

Tinkamo atbulinio vožtuvo parinkimas

Tipas 0:

Atbulinis vožtuvas su viena užsklanda iš nerūdijančio plieno ir pravalymo dangteliu. Lietaus nuotekoms. Montuojamas prieduobėje arba apžiūros šulinyje. HL710, HL712, HL715, HL720

Tipas 1:

Atbulinis vožtuvas su viena užsklanda iš nerūdijančio plieno, pravalymo dangteliu ir rankinio uždarymo galimybe. Lietaus nuotekoms. HL710.1, HL712.1, HL715.1, HL720.1

Tipas 2:

Atbulinis vožtuvas su dviem užsklandom iš nerūdijančio plieno, pravalymo dangteliu ir rankinio uždarymo galimybe. Lietaus ir fekalinėms nuotekoms.

HL710.2, HL712.2, HL715.2, HL720.2

Tipas 3:

Atbulinis elektrifikuotas vožtuvas su dviem užsklandom, pravalymo dangteliu ir rankinio uždarymo galimybe. Komplekte su vandens lygio davikliu, elektros pavara, valdymo bloku su akumuliatoriumi (veikia iki 48h po elektros išjungimo). Lietaus ir fekalinėms nuotekoms. HL710.2EPC, HL712.2EPC, HL715.2EPC

Tipas 4:

Trapas su prabėga, vidaus patalpoms su vienu atbuliniu vožtuvu. HL70 serija

Tipas 5:

Trapas su dviem atbuliniais vožtuvais vidaus patalpoms ir rankinio uždarymo ventiliu HL77, HL77.1

Pagrindinė atbulinio vožtuvo paskirtis, apsaugoti rūsių ir pusrūsių patalpas, esančias žemiau artimiausio kanalizacijos šulinio nuo užtvindymo, užsikimšus arba persipildžius išoriniam tinklui. Projektuojant kanalizacijos išleidimus būtina atminti, kad išorinio kanalizacijos tinklo perpildymo atveju, užsidaro kanalizacijos uždoris ir tinklo atkarpa nuo uždorio iki artimiausio kanalizacijos šulinio tampa slėgine! Būtina įvertinti, kokie turi būti panaudoti vamzdžiai, apsaugant rūsio patalpas nuo užtvindymo per vamzdyno sujungimo elementus: beslėgiai (iki 5 m vandens stulpo) ar slėginiai.

Įvertinant tai, kad HL atbulinių vožtuvų užsklandos gaminamos iš nerūdijančio plieno, papildomai apsaugoma nuo graužikų (žiurkių) prasiskverbimo į gyvenamus namus kanalizacijos vamzdynais (Vienos miesto Medicinos Universiteto laboratorijos bandymų duomenys).