Prekių katalogas

Ultra plovimo putos Kärcher RM 615, 1 l

 • Ultra plovimo putos Kärcher RM 615, 1 l

  Kodas: 6.295-743.0
  Lizingo skaičiuoklės
  • sbl
  • ml
  Gamintojas
  Išsiuntimas
  2-3 d. d. (jeigu nėra sandėlyje 3-4 sav.)
  Informacija
  +370 685 22119
  Paskirtis
  Automobiliams
  Kärcher serija
  K
  Kärcher priedai
  Putos
 • Ultra plovimo putos Kärcher RM 615, 1 l

  Speciali intensyviai putojanti ir aktyvi valymo priemonė. Skirta naudoti su Karcher putų antgaliais. Tinkama naudoti transporto priemonių, motociklų, karavanų, valčių ir kitų priemonių valymui. Efektyviai nuvalo ant transporto priemonių nuo gatvių nešvarumų, dulkių, lapų liekanų arba organinių atliekų ir kitą susidariusį purvą.

  Techniniai duomenys:

  • Pakuotės dydis: 1 l
  • Pakuotės vienetas: 6 vnt.
  • Svoris: 1 kg
  • Svoris su pakuote: 1,1 kg
  • Matmenys (I × P × A): 100 × 100 × 215 mm

  Produktas:

  • Intensyviai putojanti valymo priemonė galingam ir efektyviam valymui
  • Pašalina nešvarumus, kurie paprastai atsiranda ant transporto priemonių nuo gatvės, dulkių ar organinių nuosėdų.
  • Puikiai tinka transporto priemonėms kaip motociklai, nameliai ant ratų ar laivai
  • Skirta naudoti su Kärcher putų antgaliais
  • Paviršinio aktyvumo medžiagų biologinis skaidumas aitinka Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (OECD) reikalavimus
  • Nėra NTA
  • Valymo priemonė, paruošta naudojimui
  • Greitas ir efektyvus valymas kartu su Kärcher aukšto slėgio valikliu ir Kärcher putų antgaliu

  Įspėjimai ir saugumo rekomendacijos pagal EB direktyvas:

  • Pavojinga
  • H315 Dirgina odą
  • H318 Smarkiai pažeidžia akis
  • P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje
  • P280 Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones
  • P305 + P351 + P338 PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis
  • P310 Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ / kreiptis į gydytoją
  • P332 + P313 Jeigu sudirginama oda: kreiptis į gydytoją
  • P302 + P352b PATEKUS ANT ODOS: Plauti dideliu vandens ir muilo kiekiu
  • P264 Po naudojimo kruopščiai nuplauti

  Suderinami įrenginiai:

  • K 2 Battery
  • K 2 Battery Set
  • K 2 Car
  • K 2 Classic
  • K 2 Compact
  • K 2 Compact Car
  • K 2 HOME T150
  • K 2 OJ
  • K 2 OPP Car
  • K 2 Power Control
  • K 2 Power Control Car
  • K 2 Premium Power Control
  • K 2 SILENT Limited Edition
  • K 2 Universal
  • K 2. Plovimo įrenginys
  • K 3
  • K 3 Compact
  • K 3 Home T50
  • K 3 Power Control
  • K 3 Power Control Car
  • K 3 Power Control Car & Home
  • K 3 Power Control Home
  • K 3 Power Control Home T 5
  • K 3 Premium Full Control Home T150
  • K 3 Premium Power Control
  • K 4 Classic
  • K 4 Compact
  • K 4 Compact Home
  • K 4 Compact UM
  • K 4 Compact UM Limited Edition
  • K 4 Power Control
  • K 4 Power Control Car & Home
  • K 4 Power Control Home
  • K 4 Premium Power Control
  • K 4 Premium Power Control Home
  • K 4 Universal
  • K 4 WCM
  • K 4 WCM Premium
  • K 4 WCM Premium Home
  • K 5
  • K 5 Basic
  • K 5 Black ir Žarnos ir jungčių rinkinys
  • K 5 Compact
  • K 5 Power Control
  • K 5 Power Control Car & Home
  • K 5 Power Control Home
  • K 5 Premium
  • K 5 Premium Power Control
  • K 5 Premium Power Control Black
  • K 5 Premium Power Control Home
  • K 5 Premium Smart Control
  • K 5 Premium Smart Control Flex
  • K 5 Premium Smart Control Home
  • K 5 Smart Control
  • K 5 Smart Control WSK
  • K 5 WCM
  • K 5 WCM Premium
  • K 5 WCM Premium Home
  • K 7 Compact
  • K 7 Compact Home
  • K 7 Power
  • K 7 Power Home
  • K 7 Premium Power
  • K 7 Premium Power Home
  • K 7 Premium Smart Control
  • K 7 Premium Smart Control Home
  • K 7 Smart Control
  • K 7 WCM
  • K 7 WCM Premium
  • K 7 WCM Premium Home
  • K Mini
  • K Mini Plus
  • K3 Car & Home T50
  • Purkštuvas
  • K 2 Basic
  • K 2 Basic OJ
  • K 2 Compact
  • K 2 Compact Car & Home T50
  • K 2 Full Control
  • K 2 Full Control Car
  • K 2 Premium Full Control
  • K 3
  • K 3 Full Control
  • K 3 Full Control Car
  • K 3 Full Controll
  • K 3 Full Controll Car
  • K 3 Premium Full Control
  • K 4 Compact
  • K 4 Full Control
  • K 4 Full Control Car
  • K 4 Full Control Home
  • K 4 Power Control Car
  • K 4 Premium Full Control
  • K 4 Premium Full Control Home
  • K 5 COMPACT
  • K 5 Compact Car
  • K 5 Full Control
  • K 5 Full Control Plus
  • K 5 Premium Full Control Plus
  • K 5 Premium Full Control Plus Flex
  • K 5 Premium Full Control Plus Home
  • K 7 Compact
  • K 7 Full Control Plus
  • K 7 Full Control Plus Home
  • K 7 Premium Full Control Plus
  • K 7 Premium Full Control Plus Flex
  • K 7 Premium Full Control Plus Home